CIRTOINNO: Inspiration till gröna och cirkulära lösningar på Green Solution House, Bornholm

Linnéuniversitet har nyligen avslutat en internationell utbildning i Innovation av företagsmodeller och i Designtänkande, för att underlätta införandet av cirkulära lösningar för småföretagare från Sverige och Polen.

Utbildningen var på 3 dagar och hölls på Green Solution House, på Bornholm, Danmark. Företagarna representerade bl.a. camping, äventyrsaktiviteter, zero waste-företag, hotell, restauranger med vegansk och vegetarisk mat på menyn, och en kursgård som bland annat erbjuder yoga.

Lina Lindell, projektledare vid Linnéuniversitetet, berättar att arrangörsteamet var imponerade av företagarnas fokus, engagemang och samarbetsförmåga. Deltagandet berättigar till ett diplom över insatsen och möjlighet att följa upp utbildningen med individuell rådgivningstjänst för att gå djupare i de egna företagets frågor kring cirkularitet.

I workshoppen ingick rundvandring på Green Solution House och en frågestund med Trine Richter som driver konferensanläggningen/hotellet. Hon var med från början och har utvecklat konceptet från scratch. Det har varit många utmaningar under vägen och bitvis väldigt tufft berättar Trine. Idag är dock intresset stort för det som kan ses som ett av få showroom för hållbara lösningar och cirkularitet i världen, och Trine räknar med att gå med vinst i år eller under 2019. Trines råd till företagare som vill satsa på hållbara lösningar är att aldrig se varandra som konkurrenter och att prata mycket med människor som tänker helt olika dig själv. Strategiska partnerskap har varit en av nycklarna till Trines framgång. Hon avslutar med att säga ”Allt vi har här är öppet för er att kopiera, vi delar med oss av våra lösningar”.

Trine Richter

Trine Richter som driver Green Solution House berättar om hur designen av byggnaderna växte fram. Fokus har hela tiden varit att bygga så grönt och cirkulärt som möjligt. Företagare från Sverige och Polen lyssnar uppmärksamt.

Fönster ut mot baksidan
På baksidan av Green Solution House täcks marken av tumlat glas, en restprodukt från glasblåseri och dryckesflaskor som blivit till en uppskattad resurs. ”Här har till och med ett dagis kommit på besök för att plocka diamanter” berättar Trine Richter.

Utbildningen på Bornholm hölls utöver av LNU av Energikontor sydost, Klaipeda Chamber of CommerceIndustry and Crafts, och Pomerania Development Agency. I vår kommer vi troligen att hålla ytterligare en internationell workshop berättar LNUs projektledare Lina Lindell. Platsen är fortfarande under diskussion men vi hoppas på att kunna erbjuda en lika spännande och lärorik venue för företagarna då som nu. Även temat är inte fastställt ännu och det kan vara Energieffektivitet och Energiproduktion vi väljer att arbeta med nästa omgång. När det är klart kommer det att annonseras bland annat här. För intresse av att delta i utbildningen, som är kostnadsfri för företagare inom projektområdet där t.ex. Blekinge och Småland ingår, kontakta Lina Lindell.