Malin Tillmar installationsföreläser 2017

20 nya professorer föreläser om sin forskning

I samband med Linnéuniversitetets akademiska högtid fredag 18 maj 2018 kommer de professorer som då installeras att hålla installationsföreläsningar om sin forskning. Föreläsningarna äger rum 15-16 maj och är öppna för alla.

I år är utbudet större än någonsin – 21 nya professorer kommer att föreläsa. Föreläsningar ges i Kalmar tisdag 15 maj och i Växjö onsdag 16 maj. De är öppna för alla och ingen anmälan krävs.

Välkommen att ta del av universitetets forskning inom socialt arbete, filmvetenskap, byggteknik, psykologi, idrottsvetenskap, företagsekonomi, allmänmedicin och många fler ämnen.