Engelsk lärarstudent berättar om skolsystemet.

Engelsk lärarstudent mötte svenska

David Jackway, lärarstudent från Bath Spa University, England, gav häromdagen en föreläsning på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det blev ett möte och en diskussion om likheter och skillnader mellan svenska och engelska utbildningsystem.

Svenska studenter ska möta internationella studenter och lärare vid minst ett tillfälle under sin utbildning. Det är ett av målen i samhällsvetenskapliga fakultetens internationaliseringsarbetet.

Häromdagen samlades ett fyrtiotal studenter inom grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet som läser UVK-kursen Utvärdering och utvecklingsarbete i Kalmar för föreläsning om systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling.

Med titeln "United Kingdom's Education System" bjöd David Jackway, från Bath Spa University på en målande beskrivning av engelska läroplaner, utbildningspolicy, skolinspektion och nationella kunskapsstandards.

Studenterna vid Linnéuniversitetets lärarutbildning fick möjlighet att reflektera över ett annat lands skolsystem och diskutera såväl likheter som skillnader i förhållande till de senaste decenniernas svenska utbildningspolicy och läroplansutveckling.