CIRTOINNO

Internationellt CE-möte i Malmö

Deltagare från Danmark, Polen, Litauen och Sverige träffades i Malmö för att diskutera cirkulär ekonomi under ett möte arrangerat av Linneuniversitetet. Under två dagar behandlades cirkulär ekonomi och hur vi tillsammans kan facilitera för företagare inom turism att bli mer medvetna om cirkularitet och att börja implementera cirkulära lösningar.

CIRTOINNO
Del av CIRTOINNO-teamet