stipendieutdelning

Internationellt engagemang i fokus när SOL-stipendiater prisades

För sjätte året i rad uppmärksammas språkstudenter för sina studieprestationer och sitt engagemang. Stipendiet delades ut första gången 2012 och stipendiesumman uppgår till 5 000 kr, och ska användas till de fortsatta studierna.

Bildtext: Hanna Olson mottar diplom av Anders Åberg, prefekt på institutionen för film och litteratur. Charlotte är för tillfället på utbytesstudier och kunde inte närvara till utdelningstillfället.

5 000 kr tilldelas Hanna Olson som studerar programmet språk, kommunikation och kultur, inriktning filmvetenskap

Motivering:

Hanna Olson läser sista året programmet Språk, kultur och kommunikation och utmärker sig genom framstående studieresultat i såväl huvudinriktningen filmvetenskap som i andra ämnen som ekonomi, offentlig förvaltning, entreprenörskap och interkulturell kommunikation.

Utöver engagemanget för sina studier har Hanna har varit en god ambassadör för programmet och föreläst för nya studenter. Hanna ingick i en arbetsgrupp som organiserade och genomförde programmets 10-årsjubileum, där hon hade som uppgift att kommunicera och marknadsföra evenemanget. Med sitt stora engagemang för Linnéuniversitetets Buddy-verksamhet har hon inte bara fått möjlighet att själv uppleva internationalisering på hemmaplan, hon har också bidragit till att ge våra internationella studenter en minnesvärd vistelse vid Linnéuniversitetet.

Som medlem i juryn på EUFA, European University Film Award, har hon representerat Linnéuniversitetet och sitt ämne filmvetenskap på den europeisk arenan. Tillsammans med andra studentrepresentanter från 17 olika europeiska universitet valde hon en värdig pristagare. 

Grattis! Vad kommer du använda stipendiepengarna till och vad händer härnäst?
– I vår ska jag göra praktik på ett filmdistributionsbolag i Stockholm och jag kommer att pendla mellan Uppsala och Stockholm, så prissumman blir fina pendlingspengar. Efter praktiken funderar jag på att läsa en magister i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet – om inte min praktik leder till jobb, vill säga. Då stannar jag nog där.

5 000 kr tilldelas Charlotte Renström som läser programmet internationell administration med språk, inriktning tyska.

Motivering:

Charlotte läser sista året av programmet och har genomgående presterat excellenta resultat i både tyska och statsvetenskap. Det är dock inte enbart genom sina studieresultat som Charlotte har utmärkt sig som en lämplig kandidat för SOL-stipendiet 2018. Under sin studietid har hon engagerat sig i några organisationer vars arbete har en stark koppling till programmets innehåll. Hon har varit engagerad i Växjö FN-förening, som arbetar för att belysa och uppmärksamma FN:s arbete även på lokal nivå. Som styrelsemedlem med ungdomsansvar har hon engagerat unga människor, både medlemmar och icke-medlemmar i föreningsarbetet, och även uppmärksammat olika samhällsfrågor genom diverse evenemang på Linnéuniversitetets campus i Växjö. Dessa evenemang har uppmärksammat ämnen som jämställdhet, hållbar utveckling, barns skolgång i fattiga länder, FN:s minröjningsarbete och Sveriges roll i FN:s säkerhetsråd. Hon har också samarbetat med andra lokala föreningar och organisationer inom större evenemang, till exempel Växjö Pride och Syria Cup. Hon har varit en av de ansvariga för att öppna för dialog och samarbete med Växjö kommun inom ämnet hållbar utveckling, då kommunen jobbar aktivt för att implementera FN:s officiella globala mål i sitt dagliga arbete.

Internationella studenter utgör en viktig del av universitet, och även här har Charlotte visat ett stort engagemang genom sitt arbete med Buddy-verksamheten. Hon har bidragit till att ge våra internationella studenter en minnesvärd vistelse vid Linnéuniversitetet, samtidigt som hon har vidgat sina egna vyer och perspektiv.


Grattis! Vad kommer du använda stipendiepengarna till och vad händer härnäst?
– I slutet av januari beger jag mig till Wien för att göra praktik på Sveriges ambassad, och jag misstänker att ett ekonomiskt tillskott kan komma väl till pass i en dyr stad som Wien. Annars kan de säkert vara till hjälp under mina masterstudier, som jag siktar på att genomföra utomlands.