Liselotte Eek-Karlsson

Internet är som en fritidsgård för ungdomar – de vill vara där deras kompisar är

Ungdomars utsatthet online är temat för Liselotte Eek-Karlssons forskning. Hon reagerade på den negativa bild av ungdomars beteende på internet som figurerar i media.
– Jag kände inte igen mediebilden av alla problem på nätet. Jag vill utmana den bilden.

Liselotte Eek-Karlsson har gjort en stor studie där hon har skickat ut 1500 enkäter till ungdomar i årskurs 5 och 8 i grundskolan och i årskurs 2 på gymnasiet. Därutöver har hon dessutom gjort djupintervjuer med 32 ungdomar i årskurserna 7 och 8.

För ungdom är internet ett forum för att vara tillsammans, där man få uppmärksamhet och där man utvecklar och befäster vänskapsrelationer. Det är också ett forum där man positionerar sig. Målet är att utveckla en trygg social tillhörighet. Man vill känna att man tillhör en grupp.

Liselotte Eek-Karlsson har i sin forskning upptäckt tre mönster för hur ungdomar beter sig online.

– Det första mönstret är att ta ansvar. Ungdomarna som finns i det mönstret ger varandra positiva kommentarer på nätet. Negativa kommentarer tar man däremot öga mot öga.

"Det är lättare att säga att någon är snygg eller har snygga kläder på nätet. Det säger man inte i verkligheten."

– Den andra mönstret handlar om att ungdomarna positionerar sig. Vem är jag och vilka bilder kan jag lägga ut om jag till exempel är en hästtjej? Vem har högst status?

"Jag måste ta reda på vem jag är och vilken position jag har bland mina kamrater."

– Det tredje mönstret handlar om strävan efter uppmärksamhet. Då blir det mycket yta.

"Jag måste lägga in bilder som ger mig cred."

– Jag märkte att barn som är marginaliserade i verkligheten är det ofta online också. Jag trodde att de skulle kunna hitta intressegrupper där de kunde få gemenskap, men det verkar inte så. Man har sina kompisar.

Vad du kan göra och inte göra online är ofta väldigt beroende på vilket kön du har.

– Jag trodde inte det var så, nu 2018, säger Liselotte Eek-Karlsson. Men så är det. Eftersom pojkar har högre status är det lättare för flickor att ta sig in på pojkars arenor. Det är mycket svårare för pojkar att bryta mot normerna för hur pojkar ska vara.

"Så kan han inte göra, det är fjolligt."

När pojkar lägger ut bilder är de aktiva och gör saker, medan flickor oftast lägger ut bilder på sin kropp och sina kläder.

– Ett undantag är hästtjejer, som ofta lägger ut bilder på när de hoppar med sina hästar. Men generellt sett är ungdomarnas agerande mycket starkt kodat till vilket kön de har. Det blir en manifestation av hierarkier. Men har jag hög status kan jag utmana ordningen.

Liselotte Eek-Karlssons undersökning visar att ungefär 4,1 procent säger att de blivit utsatta en gång i veckan på internet. Det är ungefär samma nivå som

– Jag frågade också hur många som blir stöttade på nätet en gång i veckan. Hela 68 procent säger då att de får stöd av sina kamrater online varje vecka.

– Det finns ett ömsesidigt beroende mellan ungdomarna och de plattformar de använder på internet, säger hon. Nätet är som en fritidsgård och ungdomarna vill vara där de har sina kamrater. Det innebär att webbtjänsterna existerar så länge ungdomarna vill vara där. Sedan dör de av.