Underhåll av LnuPlay, fredag 29 juni 2018 kl 06-08

På fredag görs ett nödvändigt serverarbete på LnuPlay i samband med Sunets migrering av playtjänsten. Detta påverkar uppladdningen av video och ljud i MyMoodle. Befintligt material kan visas, men det kan bli temporära störningar även vid visning under serverarbetet. Arbetet inleds kl 06 och beräknas ta en till två timmar, men det kan även förekomma störningar i samband med efterarbete.

Mer information om migreringen av LnuPlay: https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/lnuplay/migrering/