[Åtgärdad] Planerat underhåll av MyMoodle lördagen den 10 november kl 20:00-22:00

Lördagen den 10 november kl 20:00-22:00 genomförs underhåll av MyMoodle. 

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på MyMoodle förekomma.

//IT-avdelningen