Planerat underhåll av MyMoodle tisdagen den 25 september kl 08:00-09:00

Tisdagen den 25 september kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av MyMoodle.
Under tiden som arbetet pågår, kan det förekomma utseendemässiga störningar av hur informationen visas i MyMoodle.

//IT-avdelningen