[Åtgärdat] Driftstörning på Serviceportalen

Det är förnärvarande driftstörning på Serviceportalen.lnu.se

Leverantören (Comaround) meddelar att de arbetar med att lösa felet.

/IT-Avdelningen