Underhåll av LnuPlay, måndag 18 juni 2018 kl 06-09

På måndag görs ett nödvändigt serverarbete på LnuPlay i samband med Sunets migrering av playtjänsten. Detta påverkar uppladdningen av video och ljud i MyMoodle. Befintligt material kan visas, men det kan bli temporära störningar även vid visning under serverarbetet. Arbetet inleds kl 06 och beräknas ta tre timmar, men det kan även förekomma störningar i samband med efterarbete.

Mer information om migreringen av LnuPlay: https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/lnuplay/migrering/