"Jag vill ta vara på kunskapen"

När lyckas en ledare förändra något och bidra till att en organisation utvecklas? Den frågan vill förstås alla veta svaret på. Ett sak är grundläggande: Det är inte chefen själv som gör hela jobbet.

Hur ledarna lyckas frigöra medarbetarnas utvecklingskraft och få dem delaktiga i nödvändiga förändringar är den stora frågan som diskuteras i snart 20 ledarutvecklingsgrupper runt i Småland. I grupperna deltar studenter som är nyfikna på ledarskap.


Ledarutvecklingsgrupp – varför gick du med?

"Som student såg ledarutvecklingsgruppen som en möjlighet att lära mig mer om hur det är vara en ledare i olika typer av verksamheter idag. Jag vill ta tillvara på kunskapen, lärdomarna och kontakten med ledarna i ledarutvecklingsgruppen så att jag kan ta med det in i arbetslivet."
Olof Karlsson, student och deltagare i ledarutvecklingsgruppen Ljungby-Alvesta

Läs mer om ledarutvecklingsgrupper och Centrum för ledarskap i Småland.