Marie Eriksson och Cecilia Kjellgren arbetar med jämställdhetsintegrering på Linnéuniversitetet.

Verklig förändring med jämställdhetsintegrering

Arbetet med jämställdhetsintegrering vid Linnéuniversitetet går nu in i en ny fas. Styrgruppen har fått förlängt mandat. I november, då Linnéuniversitetet står som värd för Lika villkors-konferensen hoppas de kunna visa flera konkreta förändringar.

- Nu går vi in ett arbete där vi ska omsätta planen i praktiken och göra arbetet konkret. Det är handlingsplaner som ska upprättas utifrån de 10 fokusområden som definierats, säger Cecilia Kjellgren.

Jämställdhetsintegrering är ett arbete som görs på samtliga lärosäten i Sverige och en lång rad myndigheter. Det bestämde regeringen redan för två år sedan. Målsättningen är att alla beslut som påverkar människors villkor ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

- I vår miljö kan det handla om fördelningen av forskningsresurser och sakkunnigas bedömningar av ansökningar men också vilka som får möjligheten att delta i konferenser, bli publicerade och då få positiv feedback av forskarvärlden, säger Marie Eriksson.

Ledarskapet har en viktig roll för att få till den omvälvande förändring som behövs. Här finns planer på en webbaserad basutbildning för medarbetare vid Linnéuniversitetet men också specialistutbildningar för chefer, handledare och andra personalkategorier. Även styrdokument och riktlinjer kan behöva skrivas om.

- Ska jämställdhetsarbetet bli en del av vår vardag måste det också bli en naturlig del av vår struktur. Bemötandet i organisationen har varit bra. Vi har en förankring och legitimitet för det fortsatta arbetet. Nu gäller det bara att gå från ord till handling, säger Marie Eriksson.

I november står Linnéuniversitetet värd för den årliga konferensen om Lika villkor för svenska läsoäten. Då ska man ha kommit en bra bit på vägen, men också öppna för erfarenhetsutbyten där lärosätena kan dela framgångar och hur svårigheter ska hanteras som uppkommer under arbetets gång.

- Vi ser inte detta som en tävling om vem som är bäst på jämställdhet eller vem som kommer först till ett mål. Vi har ett gemensamt intresse av att göra den förändring som ger samma förutsättningar för manliga och kvinnliga studenter, medarbetare och forskare. I slutändan handlar det om social hållbarhet och principen om lika villkor, säger Cecilia Kjellgren.