män skär upp en tårta i form av Kina

Japan som kolonialmakt – marginaliserad eller modern?

I sin avhandling visar John Hennessey att uppfattningen om Japan som en sen och marginaliserad kolonialmakt inte är helt sann. Den japanska kolonialismen började runt 1868, och bland annat amerikanerna tog intryck av de japanska metoderna. John, som ursprungligen kommer från USA, blev alltmer fascinerad av de förbindelser mellan japansk och amerikansk kolonialism som han hittade i källmaterialet – och han vet redan nu vad han vill fortsätta forska om.

Den allmänna bilden av Japan som kolonialmakt har varit att den etablerades år 1895 när Taiwan övertogs i Första kinesisk-japanska kriget. En del forskning har under de senaste tio åren argumenterat för att ön Hokkaido kan anses som en japansk koloni, något som John Hennessey nu styrker i sin avhandling "Rule by Association: Japan in the Global Trans-Imperial Culture, 1868-1912".

– Jag har bland annat studerat källmaterial från tre amerikanska professorer som grundade en jordbruksskola i Hokkaido år 1870. De förde med sig amerikanska koloniala idéer och metoder till Japan. Men när de återvände till USA propagerade de även för den japanska kolonialismen. Det visar att Japan var en kolonialmakt redan då.

Amerikansk opiumdelegation på studiebesök
När USA skulle ta över Filippinerna 1898 såg de Japan som en förebild efter landets erövring av Taiwan. Amerikanerna var intresserade av hur de skulle hantera opiumbruket och skickade en delegation till Taiwan för att studera japanernas system – inte helt olikt det svenska Systembolaget.

– När Japan tog över Taiwan 1895 hade det stått dem dyrt, men efter en relativt kort period lyckades japanerna få Taiwan att bidra till ekonomin, och de tog styre över nästan hela ön. Flera länder beundrade Japan och såg landet som en förebild, säger John.

En modern kolonialmakt
Historiker brukar prata om två strategier för kolonialisering: "assimilering" (utbilda lokalbefolkning i kolonialmaktens kultur) och "association" (det kolonialiserade landet behåller sin kultur, så länge kolonialmakten får resurserna). John har kommit fram till att japanska ledare tidigt anammade association.

– Japans radikala assimileringspolitik kom först under 1930-talet. Innan Första världskriget var de inte så annorlunda än andra kolonialmakter. Deras assimileringspolitik var inte lika stor under 1800-talet som historiker tidigare trott, utan istället använde de sig av association för att styra sina kolonialiserade områden, säger John.

USA:s invasion av Irak tändande gnistan
John Hennessey växte upp i delstaten Michigan i USA, och blev politiskt medveten när USA invaderade Irak under Bushadministrationen i mars 2003. John upplevde det konstigt att ett demokratiskt land skulle driva ett krig utan starkt stöd av befolkningen.

– När jag läste om kolonialism insåg jag att vi inte lär oss så mycket i skolan. Då väcktes mitt intresse för koloniseringens historia, och frågan om den skedde med eller utan folkligt stöd. Jag flyttade till Växjö och Linnéuniversitetet 2012 för att påbörja min forskarutbildning vid Centret för Concurrences (Samtidigheter) i koloniala och postkoloniala studier, säger John.

Just nu söker John finansiering för kommande projekt, där han särskilt intresserar sig för Hokkaidos ursprungsbefolkning som drabbades av kolonialiseringen. Han har upptäckt en paradoxal bild av denna grupp - att västerlänningar menade att de var arier, men också att de var "primitiva".

– De röjdes undan av den japanska kolonialiseringen och det fanns en motsägelsefull förhållning till dem, så jag skulle vilja undersöka den tidens rasbiologi, avslutar John.

Kontakt

John Hennessey, john.hennessey@lnu.se

Simon Kristoffersson, kommunikatör, simon.kristoffersson@lnu.se, 0470–70 84 03