två män i frack med diplom i handen står framför kameran

Joakim Goldhahn prisas för bok om skånskt fornminne

Joakim Goldhahn, professor i arkeologi vid institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, har mottagit Oscar Montelii Pris för sin bok Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé från 2013. Priset delas ut vart femte år av den Kungl. Vitterhetsakademien till minne av Oscar Montelius (1843–1921), Sveriges i särklass mest kända arkeolog. Med utmärkelsen följer en prissumma om 50 000 kronor.

Bildtext: Professor Joakim Goldhahn i Riddarhuset vid Kungl. Vitterhetsakademiens prisutdelningen den 20 mars, här tillsammans med sin son August. Fotograf: Therése Särnbäck.

Boken är slutresultatet av ett projekt som bekostades av Svenska Vetenskapsrådet mellan 2008 och 2011. Den utgör en biografisk studie över Bredarör på Kivik, ett av norra Europas största fornminnen från bronsåldern (1700–500 f Kr).

– Gravröset är mest känt för sin enorma storlek, det mätte 75 meter i diameter och hade en höjd om cirka tre meter. I rösets mitt återfanns en stor stenkista med åtta hällar som smyckats med ett femtiotal hällbilder vilka antas återge delar av begravningsceremonin och viktiga delar av bronsålderns religion, säger Joakim.

Boken är skriven som en 400 år lång exposé över arkeologins egna historia – från bibeln till 2000-talet – där skilda arkeologiskap presenteras och tolkas. Joakim menar att Bredarör kan jämföras med Stonehenge, ett centralt monument som varje generation av arkeologer återkommit till. Bredarör var en viktig inspiration till formerandet av det arkeologiska fältet under 1700-talet och i dag är det centralt för att förstå bronsåldern som epok. Alla kända arkeologer – inklusive Oscar Montelius själv – har beskrivit och försökt tolka monumentet och dess hällbilder.

– Boken speglar arkeologins skiftande historia och försöker förstå Bredarör och bronsåldern på ett nytt vis. Jag har exempelvis utfört nya naturvetenskapliga analyser på ben och sten från graven som gett en helt ny bild av monumentet och dess hällbilder, säger Joakim.

På frågan om Joakim är överraskad över priset svarar han ja – och nej.

– Recensionerna av boken har varit positiva, men om jag ska vara helt ärlig så hade jag lagt Bredarörprojektet bakom mig när priset tillkännagavs. Jag arbetade med boken i över tio år och genomlider i mångt och mycket ännu en "post-Bredarör-depression". Priset kanske kan hjälpa mig att komma ur den! Skämt åsido. Det har varit skönt att tänka på något annat ett tag, fåglar till exempel, säger Joakim.

Vad betyder priset för dig?

– Som akademiker lever vi i en missunnsam tillvaro där andras framgångar ofta betraktas som ens egna misslyckanden. Jantelagen regerar. Därför är det överraskande, närmast överväldigande, då ens forskning uppmärksammas och erkänns på detta vis. Som bronsåldersforskare är det extra roligt att få Oscar Montelii pris – han lade grunden för hela Europas bronsåldersforskning; han var en gigant. Priset är därför en stor ära, inte minst som det bara delas ut vart femte år, säger Joakim.

Hur nyttjas prispengarna?

– De plöjs nog ned i något nytt projekt, möjligen om Najombolmi – en hällbildskonstnär från västra Arnhem Land i Australien som jag skriver en biografi över. Men det finns många forskningshål att fylla, så vi får se, avslutar Joakim.

Röster om Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé

"Goldhahn's book must be regarded as a masterpiece; it is extensive, detailed and informative, showing the author's detailed knowledge of Bronze Age burial monuments, figurative rock art, ritual theory, artefacts, chronology, and the history of research".

Ulf Bertilsson & Johan Ling
Forskare och Institutledare
vid Svenskt HällristningsForskningsArkiv

"Denne bog er et monument over et monument. Sveriges, og Europas, mest berømte og unikke grav fra bronzealderen har endelig fået den store publikation den fortjener ... 578 sider tekst er ikke en side for meget. Beskrivelserne er fængslende og man kan knapt lægge bogen fra sig. Opdelt på 24 kapitler og rigt illustreret anser jeg 'Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé' for at være dette årtis vigtigste og bedst skrevne arkæologiske monografi i Sverige, vel værd en Oscar Montelii pris".

Kristian Kristiansen
Professor i arkeologi
Göteborgs universitet

Boken går att beställa här: http://www.artesliberalesab.se/bredaroer-pa-kivik--en-arkeologisk-odysse