Mathilda jobbar som mentor

Vill du bli mentor?

Studerandeavdelningen söker nu nya mentorer till studenter med funktionsnedsättning. Uppdraget startar höstterminen 2018.

Som mentor stöttar du med
• att organisera, strukturera och planera studierna,
• att göra tidsscheman och veckoplanering,
• att uppmuntra studenten till att arbeta självständigt.

Mentorskapet innebär en arbetsinsats på 2–3 timmar per vecka och självklart får du lön för arbetet.

Anmäl ditt intresse till samordnarna via funksam@lnu.se. Läs mer om uppdraget på Lnu.se/funksam