Responsive header image

Omfattande kampanj mot sexuella trakasserier

Linnéuniversitetet har nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier. Dela med dig anonymt om vad du varit med om!

Linnéuniversitetet bedriver ett aktivt arbete för att motverka sexuella eller andra trakasserier i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567). I detta webbformulär kan anställda och studenter dela med sig anonymt av erfarenheter och berättelser om sexuella trakasserier på Linnéuniversitetet utan att namnge berörd medarbetare eller student. Om anmälan behöver göras skickas den till registrator (se anmälan om diskriminering eller sexuella trakasserier).

Vad kan berättelser bidra till?

Berättelserna blir del i en kartläggning för att se om det förekommer/förekommit sexuella ofredanden, trakasserier och övergrepp på Linnéuniversitetet. Vi vänder oss till både studenter och anställda.

Vad kan berättelser handla om?

Berättelser kan handla om sexuellt ofredande, trakasserande eller utnyttjande i Linnéuniversitetets lokaler eller verksamhet (t ex i samband med undervisning, handledning, konferenser, forskningsaktiviteter, praktikplatser). Det kan vara något som hänt tidigare eller en aktuell händelse. Tänk på att inte ange personernas riktiga namn i berättelsen.

Vad händer sedan?

En begränsad arbetsgrupp tar del av alla berättelser. När de som anger att universitetet får använda berättelsen kan den komma att återberättas publikt (med eventuella ändringar för ytterligare anonymisering) för att synliggöra sexuella trakasserier och för att ta fram eventuella åtgärder för att förebygga framtida kränkningar.

Du är anonym och ingen historia är för liten eller för stor. Notera dock att berättelserna blir en allmän handling vilket innebär att medier och allmänheten kan begära att få läsa dem.

Dela med dig av din historia med detta webbformulär. Tack!