kamprad med studenter

Vår hedersdoktor Ingvar Kamprad har avlidit

Ingvar Kamprad har avlidit. Han utsågs till hedersdoktor 2006 vid dåvarande Växjö universitet, som sedermera blev Linnéuniversitetet.
– Ingvar har alltid haft ett varmt hjärta för universitetet, dess studenter och medarbetare. Som stor entreprenör har han inspirerat många och genom ett unikt samarbete möjliggjort mer forskning som kan ge människor en bättre vardag, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.
Våra tankar går till Ingvar Kamprads familj och närstående.