Henrik Drake i tunneln i Äspölaboratoriet

Kan Henriks forskning säga något om liv på andra planeter?

Henrik Drake, forskare i miljövetenskap med inriktning mot djupa berggrundens geokemi vid Linnéuniversitetet, presenterade under sommaren 2017 sina fynd av uråldrig svamp i urberget – svamp som har levt under syrefria förhållanden på så stort djup som 740 meter. Nu kopplas hans forskning ihop med frågan om det finns liv på Mars i ett avsnitt av SVT:s Vetenskapens värld den 12 mars.

Fynden, som gjordes vid SKB:s anläggning utanför Oskarshamn, innebär en ny viktig ledtråd för att förstå ekosystemen i jordskorpan, och om det möjligen finns liv på andra planeter där till exempel hög strålning inte tillåter liv någon annanstans än i skydd av berget. Om man kan hitta liv i berg i Småland – då kanske man kan hitta liv i berg på Mars?

– Livet finns i små sprickor och den forskning jag bedriver borde vara en ganska bra metod för att leta liv på Mars, säger Henrik.