Kartläggningen av sexuella trakasserier förlängs

Linnéuniversitetets kartläggning av sexuella trakasserier förlängs med en månad och kommer avslutas 31 mars. Du har därmed fortfarande möjligheten att anonymt dela med dig av din berättelse.

Linnéuniversitetet förlänger möjligheten att lämna anonyma berättelser om sexuella trakasserier med en månad. Det betyder att webbformuläret även är öppet under mars månad och kartläggningen avslutas den 31 mars. En analys av berättelserna ska resultera i en rapport och förslag på möjliga proaktiva åtgärder.

Att perioden förlängs beror på att Linnéuniversitetet ser det som viktigt att få så många berättelser som möjligt för att genom en kartläggning kunna arbetar systematiskt, identifiera risker, vidtar aktiva åtgärder och säkerställer så att inga former av sexuella trakasserier förekommer.

Har du upplevt sexuella trakasserier på campus eller andra evenemang kopplade till universitetet? Gå in och berätta om dina upplevelser för oss utan att namnge berörd medarbetare eller student. Du är garanterat anonym.

Länk till vårt webbformulär, klicka här