Entreprenörskap

Konferens om entreprenörskapets praktik

Under en hel vecka i april gästades Linnéuniversitetet och kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring av cirka 60 forskare från hela världen med intresse för entreprenörskapets praktik. Det var nätverket EAP – Entrepreneurship as Practice som genomförde sin tredje workshop tillsammans med Linnéuniversitetet.

Förutom en tvådagars workshop, där forskarna tillsammans utvecklade sin förståelse för entreprenörskapets praktik och sina texter och beskrivningar av den, genomfördes också en kurs för doktorander och unga forskare på Teleborgs slott.

Merparten av Linnéuniversitetets forskare och lärare inom entreprenörskap var delaktiga i det här eventet, som blev mycket uppskattat och lärorikt både för Linnéuniversitetets anställda och våra internationella gäster.  

Veckan organiserades av gästprofessor William Gartner och professor Malin Tillmar.

Mer information om konferensen.

Entreprenörskap konferens
Entreprenörskap konferens
Gruppbild