flicka som läser med hund

Ekots mest delade inslag -  Linnéuniversitetets docent Stefan Sellbjer

“Kunskapskraven är fullkomligt orealistiska och obegripliga”
Stefan Sellbjer, docent inom pedagogik på Linnéuniversitetet

Så hette det när Stefan Sellbjer gick ut i etern efter att ha tagit sig an uppgiften att urskilja och förstå kunskapskravens formuleringar mellan olika stadier men misslyckades kapitalt. När inte ens specialister kan utläsa om ett givet betygskrav motsvarar mellanstadiets, gymnasiets eller forskarutbildningens kravnivåer är det något allvarligt fel med kunskapskraven.

Inslaget i Ekot delades upåt 10 000 gånger och fick även en enorm spridning på sociala medier. Många har hört av sig med en förnyad framtidstro att just med här inslaget så kommer förändring.