ub

Läkare med utbildning utanför EU/ESS valideras på Linnéuniversitetet

Under 2019 kan läkare som är utbildade utanför EU/EES för första gången skriva sitt teoretiska kunskapsprov på Linnéuniversitetet i Kalmar. Kunskapsprovet innebär att Socialstyrelsen säkerställer att den som söker svensk läkarlegitimation få sina kunskaper och färdigheter prövade så att de motsvarar kraven för svensk legitimation.

Det blir möjligt för 48 sökande att skriva sina kunskapsprov vid Linnéuniversitetet under 2019. Umeå Universitet har uppdraget från Socialstyrelsen att ta fram och arrangera kunskapsproven, och eftersom intresset för kunskapsproven ökar utökar man nu antalet skrivplatser på andra lärosäten.
 
– Att vi får erbjuda möjlighet att skriva provet vid Linnéuniversitetet i Kalmar är mycket glädjande. Vi hoppas att det ska underlätta för de läkare som är bosatta i regionen att kunna genomföra provet, säger Magnus Hultin, ansvarig för kunskapsprovet vid Umeå universitet.
 
Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att de teoretiska och praktiska kunskaper hos den prövade motsvarar mot kraven för svensk läkarlegitimation. Under 2019 blir det fyra provtillfällen i Kalmar: 16 februari, 7 maj, 7 september och 3 december. Efter godkänt teoretiskt delprov väntar ett praktiskt delprov, och därefter praktisk tjänstgöring.
 
– Som ett led i vårt valideringsarbete erbjuder vi på Linnéuniversitetet nu också kunskapsprov för läkare. Det känns bra och är viktigt att vi kan erbjuda skrivtillfällen för kunskapsprovet i vår region, säger Linda Leonhardt, ansvarig för validering på Linnéuniversitetet.

Mer information

Mer information om kunskapsprovet finns hos Umeå universitet: https://www.umu.se/utbildning/sok/kunskapsprov/kunskapsprov-for-lakare/

Kontakt

Linda Leonhardt, ansvarig för validering på Linnéuniversitetet, telefon 0705-59 49 65, mejl linda.leonhardt@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se