Teleborgs slott

Lämplighetstester, samarbete för förskollärarexamen och språkutveckling i fokus när skolchefer träffas i Växjö

Ett 40-tal skolchefer från 40 kommuner i fyra län deltar i Linnédialogen, en unik mötesplats mellan skolans verksamhet och lärarutbildningen.
- Vid Linnédialogen får vi ett utmärkt tillfälle att träffa skolchefer. Vi lyssnar till deras behov och vi berättar om aktuella frågor och planer för lärarutbildningen, säger Niklas Ammert, dekan vid Nämnden för lärarutbildning på Linnéuniversitetet.

Lämplighetsprövning till lärarutbildningen har testats vid Linnéuniversitetet. I maj presenterar Universitets- och högskolerådet sin rapport om lämplighetsprövning för regeringen. Professor Per Gerrevall presenterar sina erfarenheter från försöket.

Eksjö kommun behöver öka antalet förskollärare i kommunen. Katarina Norén berättar hur ett 20-tal personer nu kombinerar universitetsstudier med deltidsarbete på förskolor.

Linnéuniversitetets Maria Lindgren och Gudrun Svensson har lett ett forsknings- och samverkansprojekt om språk- och identitetsutveckling på den flerspråkiga Centrumskolan i Växjö. Frågan om språk och mångkulturalitet är mycket viktig för skolan på både lång och kort sikt.

Program för Linnédialogen den 8 februari

 • Kl 9.30 Välkomstfika
 • Kl 9.45 Programmet presenteras.
 • Kl. 10.00
  Lämplighetstest inför antagning till lärarutbildningen. Per Gerrevall, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.
  Förskollärarutbildning som kombinerar studier och yrkesliv. Katarina Norén, utvecklingsledare i Eksjö kommun.
 • Kl 13.00
  Språk- och identitetsutveckling på en flerspråkig skola. Linnéuniversitetets Maria Lindgren och Gudrun Svensson om ett forskningsprojekt på Centrumskolan i Växjö.
  Lärarutbildningen informerar om nyheter och pågående satsningar.
  Regionalt utvecklingscentrum om hur nationella utbildningssatsningar kan kopplas till skolan i regionen.
 • Kl 15.20 Sammanfattning av dagen och utblick mot framtiden.

Tid och plats: Kl. 9.30-15.30 den 8 februari på Teleborgs slott, Växjö

Mer information

Läs mer om Linnédialogen här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2018/linnedialogen/

Kontakt

Niklas Ammert, dekan vid Nämnden för lärarutbildning, telefon 076-644 64 76, mejl niklas.ammert@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se