Läroplaner i fokus för ny gästprofessor

Under läsåret 2018/19 välkomnar Institutionen för didaktik och lärares praktik samt forskningsmiljön Läroplansteori och didaktik (SITE) professor Mark Priestley från Stirling University (UK) som gästprofessor.

Mark Priestley är expert inom området läroplansstudier (curriculum studies) och fokuserar då främst på läroplansteori, läroplanspolicies och läroplansutveckling. Under läsåret ska professor Priestley framför allt bidra till Högre seminariet i pedagogik och en seminarieserie om läroplansteori i forskningsgruppen SITE:

Den 17 oktober, kl 13.00-15.00, Högre seminarium i pedagogik, presenterar Mark Priestley på temat "professional education and teacher agency".

Den 18 oktober, kl. 13-15 i salarna K 1038/V2103K presenterar Mark Priestley första delen i seminarieserien om läroplansteori i SITE, som följs upp av en andra del.

Den 29 november, kl 13-16 i salarna V1103K/Lammhult, andra delen i seminarieserien. Denna gång gästas SITE även av Christina Elde Mølstad, INN University, Norge.

Alla intresserade är varmt välkomna!