skolan

Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja lärarutbildning

Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

– Vi kraftsamlar för att få fler att söka till lärarutbildningarna, säger Niklas Ammert, dekan för Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet. Lärarbristen är akut och vi behöver utbilda många fler lärare inför framtiden.

Linnéuniversitetet samarbetar med 13 andra lärosäten från hela landet för att den gemensamma rekryteringenkampanjen till lärarutbildningen ska få stort genomslag.

– Den mediala bilden av skolan och läraryrket är ofta mörk och vi vill med den här kampanjen framhålla att yrket är positivt. Vi vet också att i jämförelse med flera andra legitimationsyrken, trivs och stannar lärare i högre grad i yrket.

Den gemensamma kampanjen lyfter fram de egenskaper som krävs för att bli lärare, för att fler ska identifiera sig med yrkesrollen. Målet är att nå de människor som vanligtvis inte söker sig till lärarutbildningen och att få fler att överväga att bli lärare.

– Det finns många människor som har förmåga entusiasmera andra, som kan hantera ett komplext kunskapsinnehåll och som får andra människor att samarbeta. Personer som är trygga och tydliga i sitt ledarskap och som också är bra på att stimulera, utmana och lyssna. De kanske inte ser sig själva som lärare, men de har viktiga egenskaper. Det är dessa människor vi vill nå, de behövs i skolan, säger Niklas Ammert.

Om kampanjen "jag är lärare"

Kampanjen "jag är lärare" är en nationell satsning för att få fler att välja att utbilda sig till lärare. Den visar de personliga egenskaper som lärare har. Läs mer på: www.jagärlärare.se

Kontakt

Niklas Ammert, dekan för nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet, telefon 0480-44 64 76, eller 076-644 64 76, mejl niklas.ammert@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig vid Linnéuniversitetet, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se