Lars Håkansson

Lars Håkansson ny styrelseledamot i internationellt akustiksällskap

Har valts in i styrelsen för International Institute of Acoustics and Vibration för en period av fyra år.

När val till styrelsen för det internationella sällskapet International Institute of Acoustics and Vibration, IIAV, genomfördes nyligen fick Sverige med en representant i form av Lars Håkansson, professor i maskinteknik vid Linnéuniversitetet. Lars valdes in i styrelsen för en period av fyra år, från juli 2018 till juli 2022.

International Institute of Acoustics and Vibration startade formellt år 1995, men de första stegen mot ett internationellt sällskap inom området togs redan 1969. Målet för IIAV är att fördjupa kunskapen om akustik och vibrationer genom att skapa en internationell, vetenskaplig förening som svarar mot behoven hos forskare och ingenjörer världen över vars primära intressen ligger inom forskningsområdena akustik och vibrationer.

Bland annat organiserar IIAV den internationella konferensen International Congress on Sound and Vibration som i år äger rum i Japan i juli. Där kommer Lars Håkansson att, i samarbete med lektor Andreas Linderholt, ansvara för temaområdet Acoustical Measurement and Instrumentation.