inledning

Välbesökt konferens om Lika Villkor

Linnéuniversitetet har i år varit värd för den Nationella Lika Villkors-konferensen för universitet och högskolor. Ungefär 140 deltagare fanns på plats under konferensens två dagar.

När prorektor Catherine Legrand inledningsvis blickade ut över salen konstaterade hon krasst att deltagandet var ojämlikt:
 
– Det är många kvinnor här idag. De sista dagarna har vi fått flera återbud från män som har angett ”för mycket arbete” som orsak. Jag hoppas vi får fler män som har tid att arbeta med lika villkor i framtiden.
 
Årets konferens har fokus hur man arbetar med jämställdhet inom akademin i praktiken. Rektor Peter Aronsson konstaterar att det är viktigt att få mötas och utbyta erfarenheter om hur man kan arbeta konkret med dessa frågor.
 
– Akademin står inför stora utmaningar att integrera lika villkors- och
jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och i alla beslut i verksamheten, säger prorektor Catherine Legrand.
 
– Det är mycket som vi behöver titta på, fortsätter hon. Informella manliga korridorkulturer, bemötandet i klassrum och mötesrum, skillnader mellan olika nivåer och positioner och tänket kring rekrytering till exempel.
 
– Men den här typen av arbete är en långdragen process. Vår ambition är därför att om tio år ska lika villkorsfrågorna vara helt integrerade i vårt arbete.