Dekan Niklas Ammert öppnar Linnédialogen.

Skolsamverkan mellan Linnéuniversitetet och regionen

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling var årets tema för Linnédialogen när 40 representanter för det regionala skolväsendet träffade Linnéuniversitetet på Teleborgs slott i Växjö.

- När vi tar tempen på skolan visar det sig att lärare trivs förhållandevis bra med sitt yrke. Vi har också många sökande till lärarutbildningarna. Samtidigt finns det utmaningar. Därför är det nödvändigt att lyssna in skolans erfarenheter och uppfattningar och möta de behov som finns, sa dekan Niklas Ammert.

När Eksjö kommun inte fick några sökande till lediga förskollärartjänster fick utvecklingsledare Katarina Norén en idé. Tillsammans med lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet skräddarsydde hon en utbildningsmodell som gjort att 11 barnskötare nu kan kombinera vardagen med arbete och studier från hemorten.

Avgörande möjlighet
- Det är inte möjligt för alla att flytta till Campus för att studera. Vi måste erbjuda former och lösningar som gör det möjligt att skaffa sig en högre utbildning inom skolan. För oss som mindre kommun är det helt avgörande, menade Katarina.

Försöket med lämplighetstest inför antagningen till lärarutbildningen har gett en del nya lärdomar. Det kunde Per Gerrevall berätta om. Resultaten presenteras först om en månad men klart är att de studenter som genomgick lämplighetstestet känner sig mer motiverade.

- Klart att det blir en sållningseffekt. Vi bedömer förmågan att reflektera över sig själv och yrket, ett ledarskap och den sociala interaktionen med gruppen men också muntlig och skriftlig kommunikation. Kan detta öka andelen motiverade studenter är mycket vunnet, anser Per.

Språk stärker självbild
Om vikten av språk- för identitetsutvecklingen bland elever i flerspråkiga skolor kunde Maria Lindgren och Gudrun Svensson berätta. De har arbetat i områden där 90 procent av eleverna har utomnordisk bakgrund. Genom att uppmuntra och bejaka mångkulturen följer ökad trygghet, självkänsla och en kreativ lärmiljö.

- Här har skolan en otroligt viktig funktion. Vi kan välja om vi vill ha terrorister eller samhällsmedborgare. Möter vi barnen på rätt sätt och uppmuntrar deras språkkunskap stärker vi deras identitet och självbild. Stoltheten att kunna arabiska och somaliska hjälper dem att lära sig svenska och ta en naturlig plats i vårt samhällsbygge, säger Gudrun.

Detta var tredje året som nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet bjöd in till Linnédialogen, ett framgångsrikt koncept där regionens kommuner får en direkt möjlighet att vara med i utformningen av framtidens lärarutbildning.