Ran Friedman

Linnéuniversitetet får 1,8 miljoner kronor till cancerforskning

Docent Ran Friedman vid Linnéuniversitetet får 1 800 000 kronor från Cancerfonden till forskning som undersöker de mekanismer som leder till att tumörceller blir resistenta mot cancerläkemedel.

Många cancerformer kan idag behandlas med läkemedel som blockerar specifika proteiner i cancercellerna. Men dessa läkemedel kan tyvärr bli ineffektiva för vissa patienter. Tumörcellerna kan nämligen utveckla resistens mot läkemedlen med en mekanism som kallas resistensmutationer.   

I projektet ska Ran Friedman, docent vid institutionen för kemi och biomedicin på fakulteten för hälso- och vårdvetenskap, undersöka mekanismerna som leder till resistensmutationer vid kronisk och akut myeloisk leukemi. Med den kunskapen kan det gå att använda redan existerande läkemedel på ett sätt som minskar risken för resistensmutationer, exempelvis genom att periodiskt byta mellan olika läkemedel. 

Projektet har som mål att utveckla nya behandlingsmetoder som ska ge patienter längre nytta med behandlingen. Ran Friedman ska använda datormodeller för att ta fram nya behandlingsstrategier och sedan testa dem i cancerceller. Han tilldelas 600 000 kronor per år i tre år. 

– Jag är väldigt glad och tacksam för stödet från Cancerfonden, som kommer att göra det möjligt för oss att studera vidare läkemedelsresistans i cancer, säger Ran Friedman. Jag vill också tacka min forskningsgrupp för deras fantastiska arbete och forskningsresultat, och för fakultetens stöd till vår forskning.

Mer information