äpple

Linnéuniversitetet får 19,5 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetet får 19,5 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse när de idag har delat ut medel till årets ansökningar i områdena ”Förbättrad livskvalitet för äldre” och ”Bättre miljö genom hållbara produkt- och processkedjor”. Dessutom är universitetet involverade i projekt vid andra lärosäten, som sammanlagt fått ytterligare 18,5 miljoner kronor i bidrag från stiftelsen.

– Vi är glada och stolta över att våra forskare får bidra till kunskapsuppbyggnaden i vårt samhälle och att resultaten av vår forskning vid Linnéuniversitetet kommer de många människorna till del så som Ingvar Kamprad önskade, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

Följande projekt vid Linnéuniversitetet har fått medel:

Hållbart underhåll av grusväg
Mirka Kans, institutionen för maskinteknik, 5 000 000 kronor. Projektet genomförs i samverkan med bland annat Tingsryds kommun, branschorganisationer samt Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Etiskt god vård för äldre för att motverka orättvis behandling
Anders Bremer, institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 4 200 000 kronor. Projektet genomförs i samverkan med i samverkan med medicinkliniken vid lasarettet i Ljungby och ambulansverksamheten vid Region Kronoberg.

Förbättrad hjärnhälsa hos äldre – studier av fysisk aktivitet och kognitiv träning
Abdul Mohammed, institutionen för psykologi, 4 200 000 kronor. Projektet genomförs i samverkan med Umeå universitetet och Karolinska Institutet.

Bättre livskvalitet för äldre med inriktning mot läkemedel, skeletthälsa och D-vitamin
Martin Carlsson, institutionen för medicin och optimetri, 3 000 000 kronor. Projektet genomförs i samverkan med Landstinget i Kalmar län samt universiteten i Linköping och Lund.

Hälsoeffekter av vistelse i naturen och fysisk aktivitet
Jonas Ahnesjö, institutionen för idrottsvetenskap, 2 100 000 kronor.

Utveckling av värmekameramätning för styrning av virkestorkning
Peter Lerman, institutionen för skog och träteknik, 980 000 kronor. Projektet genomförs i samverkan med forskningsinstitutet RISE.

Linnéuniversitetet är även involverade i följande projekt som har fått medel:

Äldre i e-samhället: Projekt för digitalt deltagande
Projektet har fått 4 200 000 kronor, koordineras av Lunds universitet och genomförs tillsammans med Dino Viscovi, institutionen för samhällsstudier vid Linnéuniversitetet.

Ett äldreboende att längta till
Projektet, som koordineras av Karolinska Institutet och har fått 4 200 000 kronor, genomförs i samverkan med bland andra Marie Gunnarsson, institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitetet.

Fingerfoods – en väg till ökad matglädje, självständighet och välmående bland äldre
Projektet koordineras av Högskolan i Kristianstad och fått 4 000 000 kronor. Det genomförs i samverkan med bland andra Anna Blücher, institutionen för kemi och biomedicin vid Linnéuniversitetet.

Language as a tool for understanding consumer attitudes and improving the social impact of sustainable products
Projektet har fått 4 000 000 kronor, koordineras av Lunds universitet och genomförs i samverkan med bland andra Linnéuniversitetet.

Vems röst? Biståndshandläggning och demens
Projektet, som koordineras av Lunds universitet och har fått 2 100 000 kronor, genomförs tillsammans med bland andra Lottie Giertz, institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05 eller mejl annika.sand@lnu.se