studier

Linnéuniversitetet får 5 miljoner kr från Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsen har gjort sin årliga tilldelning av anslag till vetenskaplig forskning. Tretton forskare vid Linnéuniversitetet har nu blivit tilldelade sammanlagt fem miljoner kronor.

Följande forskare vid Linnéuniversitetet har fått pengar från stiftelsen:

 • Markus Zöttl, institutionen för biologi och miljö, 1 200 000 kr
 • Johan Höglund, institutionen för språk, 1 000 000 kr
 • Jonas Svensson, institutionen för kulturvetenskaper, 500 000 kr
 • MarieOscarsson, institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 400 000 kr
 • Daniel Sundberg, institutionen för pedagogik och lärande, 350 000 kr
 • Sharafat Ali, institutionen för byggd miljö och energiteknik, 300 000 kr
 • Marcelo Ketzer, institutionen för biologi och miljö, 250 000 kr
 • Anna Augustsson, institutionen för biologi och miljö, 200 000 kr
 • Mark Dopson, institutionen för biologi och miljö, 200 000 kr
 • Mohammed Hefni, institutionen för kemi och biomedicin, 200 000 kr
 • Magnus Hagevi, institutionen för statsvetenskap, 175 000 kr
 • Päivi Juvonen, institutionen för svenska språket, 100 000 kr
 • Hans Hägerdal, institutionen för kulturvetenskaper, 75 000 kr

Crafoordska stiftelsen bildades 1980 och har som uppgift att "...utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom."

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig vid Linnéuniversitetet, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se