campus

Linnéuniversitetet får kritik av Universitetskanslerämbetet

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har idag kritiserat Linnéuniversitetet i två ärenden.

Det ena ärendet gäller en student som efter en lång handläggningstid fick ett avslag av ett tillgodoräknande. Studenten överklagade detta till Överklagandenämnden för högskolan (ÖHN), som lämnade ärendet vidare till UKÄ i dess egenskap av tillsynsmyndighet.
UKÄ konstaterar nu att universitetet inte uppfyllt kravet på snabb och enkel handläggning. UKÄ ger Linnéuniversitetet kritik och ärendet avslutas.

– I det här ärendet har vi gjort fel. Det beklagar jag, och vi har nu sett över våra rutiner så det inte ska hända igen, säger Marie Brorsson, chef för studerandeavdelningen.

Det andra ärendet gäller en internationell student som blivit antagen till en masterutbildning vid Linnéuniversitetet, men som av hälsoproblem och personliga förhållanden inte kunde påbörja sina studier.
Studenten följde universitetets instruktioner och loggade in på universitetets webb, och väl där registrerade sig studenten vid två kurser. Studenten kom emellertid aldrig till Sverige och påbörjade aldrig några studier vid universitetet.
Linnéuniversitetet har efter individuell prövning av ärendet betalat tillbaka halva studieavgiften. Studenten anser dock att hen ska få tillbaka hela studieavgiften.
UKÄ konstaterar att myndigheten inte har rätt att överpröva eller ändra lärosätens beslut kring studieavgifter. De konstaterar också att det finns tillgänglig information om universitetets regler på webbplatsen och att studenten även fått information om vad som gäller via mejl. UKÄ anser dock att Linnéuniversitetet behöver förtydliga viss information i ett formulär.
UKÄ ger Linnéuniversitetet viss kritik och ärendet avslutas.

– Här har vi gjort en individuell bedömning av ärendet och följt både Högskoleförordningen och våra Lokala regler för hur det ska hanteras. Vi behöver förtydliga viss information, och det ska vi göra för att även fortsättningsvis agera rättssäkert gentemot våra studenter, avslutar Marie Brorsson.