Linnéuniversitetet instiftar samverkanspris i Kalmar län

Linnéuniversitetet instiftar priset "Årets universitetspartner" för att uppmärksamma sina samarbetspartners. Priset delas ut för första gången 2018 och syftet är att lyfta fram partnerskap och det ömsesidiga utbytet mellan akademin och samhället. Vinnare är företaget Örsjö Belysning AB.

– Det är en värdig vinnare bland flera starka nomineringar, säger Ann-Charlotte Larsson, vicerektor med ansvar för samhällelig drivkraft.

Linnéuniversitetets samarbete med Örsjö Belysning AB har pågått under 15 års tid. Företaget har involverat studenter och forskare i utvecklingsprocesser, och företagets vd, Roland Hjalmarsson, har själv varit gästföreläsare på utbildningar vid Linnéuniversitetet.

– Jag är väldigt stolt och glad för det här priset. För oss betyder samarbetet med Linnéuniversitetet mycket; studenterna kommer in med energi och tankar som utmanar oss, säger pristagaren Roland Hjalmarsson.

– Kriterierna för priset är bland annat viljan att just samarbeta med studenter, lärare och forskare, och hur närvarande och deltagande organisationen är i Linnéuniversitetets aktiviteter, säger Ann-Charlotte Larsson.

Priset delas ut under en treårsperiod och kommer därefter att utvärderas. Priset instiftas i Kalmar län, och möjligheten att även instifta priset i Kronobergs län diskuteras.

– I samband med att vi bygger och flyttar in i ett nytt, centralt universitetsområde i Kalmar vill vi lyfta goda exempel på samarbete under de kommande tre åren. Om priset skapar nytta, genom att till exempel förstärka befintliga samarbeten, kommer vi att undersöka möjligheterna att dela ut motsvarande pris för Kronobergs län, säger Ann-Charlotte Larsson.

Juryns motivering
"För att under en lång rad år arbetat dedikerat och lustfyllt för att involvera studenter och forskare i företaget går priset till Örsjö Belysning AB. Det systematiska samarbetet har bidragit till såväl studenters utbildning och utveckling, som viktiga innovationsprocesser i företaget för en ny position på marknaden och nya företagsbildningar. Företagets samverkan med Linnéuniversitetet manifesterar orden nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet."

Fakta om priset
Vinnaren har utsetts genom röstning i kommittén för samhällelig drivkraft där sex ordinarie ledamöter har utgjort en jury med varsin röst – en för varje fakultet. Kommittén driver Linnéuniversitetets strategiska arbete inom samhällelig drivkraft, som bland annat omfattar samverkan med samhället.

Priset delades ut i samband med Guldfesten i Kalmar den 3 mars.

Kontakt
Ann-Charlotte Larsson, vicerektor, 073-039 38 92
Katarina Ek, samverkanskoordinator, 070-838 64 13
Roland Hjalmarsson, vd Örsjö Belysning AB, 070-601 63 50

Bildtext: Catherine Legrand, prorektor vid Linnéuniversitetet och prisutdelare, tillsammans med pristagaren Roland Hjalmarsson, vd Örsjö Belysning AB.