Studenter i studiemiljö

Linnéuniversitetet kartlägger sexuella trakasserier

Linnéuniversitetet accepterar inte diskriminering eller trakasserier och har nolltolerans mot sexuella trakasserier.

Fram till 2:a mars kartlägger vi möjliga risker för trakasserier och sexuella trakasserier. Om du har upplevt att du drabbats eller utsatts på Linnéuniversitetet kan du anonymt dela med dig av dina erfarenheter och berättelser utan att namnge berörd medarbetare eller student.
Din historia är viktig för att Linnéuniversitetet ska kunna kartlägga möjliga risker och öka kunskapen så att vi aktivt kan vidta de åtgärder som krävs för att göra studiemiljön trygg och säker för dig som studerar. Länk till formulär.