fasad på rött hus

Linnéuniversitetet medlem i prestigefylld organisation inom informationsområdet

Linnéuniversitetet har blivit antaget som medlem i den prestigefyllda internationella iSchools-organisationen som samlar universitet som erbjuder utbildningsprogram och bedriver forskning inom informationsområdet. För universitetet innebär medlemskapet möjligheter att stärka utbildningen och forskningen inom området – ett arbete som kommer att ske i det nyinrättade institutet iInstitute.

Genom medlemskapet kommer flera av Linnéuniversitetets fakulteter att arbeta gemensamt för att hitta nya former att samordna nuvarande utbildningsprogram inom informationsområdet, och utveckla nya. De nya programmen kommer att vara tvärvetenskapliga och beröra de utmaningar samhället står inför när det gäller digitalisering och hanteringen av digital information. För att skapa relevanta och utmanande utbildningar är det viktigt att kunna samarbeta med de bästa universiteten, menar Koraljka Golub och Marcelo Milrad, ledarna för iInstitute.

– iSchools leder utvecklingen inom området och topprankade universitet som University of Washington i USA, Humboldt University i Tyskland och University College London i England är medlemmar, så förutsättningarna är fantastiska, säger Koraljka Golub.

Vill möta samhällsutmaningarna

Genom att samarbeta med olika aktörer i samhället – privata såväl som offentliga – vill iInstitute bidra till att möta nämnda samhällsutmaningar. Koraljka och Marcelo menar att de utmaningar vi står inför är alltför komplexa för att lösas av enskilda aktörer.

– Vårt mål är att kunna utveckla våra utbildningar och vår forskning inom området i nära samarbete med dessa aktörer, så att vi tillsammans med dem kan försöka svara upp mot samhällsutmaningarna inom digitalisering och hanteringen av digital information, säger Marcelo Milrad.

"Ligger i linje med vår strävan"

– Genom medlemskapet i iSchool formar vi ett sammanhang kring flera ämnen som behövs för att utveckla det tvärvetenskapliga informationsområdet. Den här typen av initiativ kan bidra till de kunskapsmiljöer vi vill skapa, och ligger i linje med vår strävan att möta samhällsutmaningar genom att föra samman utbildning och forskning, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

iInstitute invigs officiellt den 7 maj och Christine L. Borgman, en av de mest internationellt framstående professorerna inom informationsområdet och verksam vid University of California, Los Angeles, kommer att hålla invigningstalet.

Om iSchools och informationsområdet

Informationsområdet, eller iField, består av tvärvetenskapliga teorier och metoder för att underlätta skapandet och överföringen av data, information och kunskap genom ett utbrett användande av informations- och kommunikationsteknologi för att förstärka människors potential. Informationsområdet inkluderar ämnen som datavetenskap, medieteknik, biblioteks- och informationsvetenskap, affärsinformatik, sociologi och medievetenskap. iSchools-organisationen omfattar i dag över 80 universitet runt om i världen, och arbetar med att främja utbildning och forskning inom det informationsvetenskapliga fältet. Ett medlemskap i iSchools är en kvalitetsstämpel som säger att institutionen är en av de stora inom det informationsvetenskapliga området i Europa.

Kontakt

Koraljka Golub, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, 0470–70 89 09, koraljka.golub@lnu.se

Marcelo Milrad, professor i medieteknik, 0470–70 87 25, marcelo.milrad@lnu.se

Simon Kristoffersson, kommunikatör, 0470–70 84 03, simon.kristoffersson@lnu.se