Höstlöv

Linnéuniversitetet ny värd för tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige

Sedan halvårsskiftet har Linnéuniversitetet tagit över värdskapet för den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige.

Utöver en förnyelse av själva tidskriften har vi också skapat en onlineportal vars syfte är att erbjuda en mötesplats för alla som är intresserade av frågor som rör forskning inom det pedagogiska kunskapsfältet. På onlineportalen hittar du dels all relevant information om tidskriften, men också annat matnyttigt som exempelvis en databas med installationsföreläsningar, debattinlägg, en forskarblogg, litteraturrecensioner eller kommande konferenser, disputationer och forskarutbildningskurser etc.

Den nya portalen hittar du på www.pedagogiskforskning.se

Varmt välkomna till portalen önskar redaktionen på PfS!

Daniel Sundberg, huvudredaktör
Andreas Nordin, redaktör och Bettina Vogt, redaktör och redaktionssekreterare
Erik Gustavsson, redaktionsassistent