Studenter

Linnéuniversitetet testar digitala tentor

Linnéuniversitetet startar nu ett pilotprojekt kring digitala tentor. – Både studenter och verksamhet har efterfrågat detta, säger Hans Tunér, avdelningschef vid lokal- och serviceavdelningen.

Projektet ska undersöka och testa olika vägval som går att göra i arbetet med att få en rättssäker, kvalitetssäker och effektiv process kring universitetets examinationer.

– Det här är en naturlig utveckling, anser projektledare Johan Lindeberg. Det kommer att bli det dominerande sättet att tenta i framtiden. Hela skolväsendet går i samma riktning och det finns till exempel även planer på att digitalisera högskoleprovet.

Det finns så klart både för- och nackdelar med att byta system. Vilka fördelar ser du?

– Det blir en rationellare hantering jämfört med att vi nu kopierar upp ett stort antal tentor på papper, menar Hans Tunér. Pappershanteringen för också med sig en stor administration.

– Den största fördel jag ser är arbetsbesparingen för lärarna. Framförallt vid rättningen. Det är också en rättvisefråga – nu kommer vi enkelt att kunna tyda vad studenterna skriver, säger Johan Lindeberg (som själv är lärare). Det kommer att minska feltolkningarna.

– Det blir också enklare för studenterna, fortsätter han. De är ju nu så vana vid att uttrycka sig framför datorn, att skriva, att kunna redigera och flytta textstycken till exempel.

Ett vägval att göra handlar om datorer. Ska studenterna ta med sina egna datorer eller ska universitetet stå för lånedatorer? Det ska projektet utreda.

– Initialt blir det en kostnad hur vi än gör, menar Hans Tunér. Men samtidigt kan vi frigöra tid för många om vi får flyt i processen kring examinationer.

– Ja, den största utmaningen jag ser är den fysiska miljön, fortsätter Johan Lindeberg. Att universitetet inte drar på sig för stora kostnader, men att vi ändå har ett rättssäkert system.

Långsiktigt är tanken att gå över helt till digitala tentor.

– Det svårt att säga hur lång tid det tar, funderar Johan Lindeberg. Det kommer att bli en övergångsperiod, men vi vet inte idag hur lång den blir.

– Det är i alla fall hög tid att vi börjar med detta på allvar, avslutar Hans Tunér.

Projektet startar den 1 december i år och pågår till den 31 december 2019. Projektet har som mål att reda ut en mängd frågor kring hanteringen av digitala tentor och därmed ge ett bra beslutsunderlag till universitetsledningen.

Kontakt

Hans Tunér, avdelningschef vid lokal- och serviceavdelningen, telefon 0730-89 46 64, mejl hans.tuner@lnu.se
Johan Lindeberg, projektledare för digitala tentor, telefon 076-760 36 75, mejl johan.lindeberg@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se