Kjell Petersson

Linnéuniversitetets Linnésamling invigd

– Carl von Linné är en inspirationskälla för oss, sa rektor Peter Aronsson. Med den här samlingen på plats har vi möjlighet att få ytterligare bredd och djup i vår kunskap om Linnés gärning. Det är en oemotståndlig möjlighet för oss att bygga både vårt symbolkapital och utöka vår forskningsgrund.

Linnéuniversitetet har nyligen köpt in en samling skrifter av och om Carl von Linné. Samlingens upphovsman är Kjell Peterson, som under mer än 40 år samlat skrifter om och av Carl von Linné. Vid överlämnandet omfattar den drygt 300 volymer. I samlingen finns bland annat ett 40-tal titlar av Carl von Linne själv, en nästan komplett serie av de avhandlingar som presenterades under hans presidium i Uppsala, skrifter av några av hans lärjungar, samt närmare 140 volymer som på något sätt behandlar Carl von Linné och hans vetenskapliga verksamhet.

Kjell Peterson var en av talarna under invigningen:

– Jag hade två målsättningar när jag skulle avyttra min samling. Jag ville att den skulle hållas ihop och att den inte skulle hamna i utlandet. Jag är väldigt nöjd med att den finns här och att den är samlad.

Linda Andersson Burnett är en av forskarna vid Linnéuniversitetet som forskar på just Carl von Linné. Hennes forskning handlar om Linnés inflytande på 1700-talets Storbritannien.

– Tack vare den här samlingen kan vi nu fördjupa vår kunskap om Carl von Linné. Det finns oändligt mycket att forska om i den här samlingen, till exempel skulle vi kunna analysera och jämföra hur hans lärjungar skildrade världen, eller om global och kolonial historia.

– Den här samlingen kan bidra till att fördjupa kunskapen om Linné, avslutar Linda Andersson Burnett. Den är en dröm för oss Linnéforskare!

Linnésamlingen kommer så småningom att utgöra stommen i ett planerat Linnérum på det nya Universitetsbiblioteket i Kalmar.

Några av volymerna i Linnésamlingen
Några av volymerna i Linnésamlingen.
Kjell Peterson
Kjell Peterson samlingens upphovsman.