Studenter i sommaren

Litteraturforskning om bröst och bilderbokshajar stärker sommarkurser

För tio år sedan gav institutionen för film och litteratur vid Linnéuniversitetet sin första sommarkurs på distans – ett initiativ som i dag växt till åtta kurser. Mot denna bakgrund ges en forskningsantologi ut där nio forskare vid Linnéuniversitetet har skrivit artiklar om så skilda ämnen som vampyrer, Astrid Lindgren och bilderbokshajar. Artiklarna kommer nu att användas i undervisningen på kommande sommarkurser.

Kopplingen till forskning har länge varit stark på de sommarkurser som ges inom film och litteratur. Kurslitteraturen inom litterära genrer som romance, chick lit och fantasy är knapp, och i vissa fall har lärarna skrivit kurslitteraturen själva. Därför har lärare och forskare inom ämnet förenat forskning och undervisning genom en ny antologi, där Helene Ehriander och Maria Nilson, forskare och lärare på kurserna, är gästredaktörer.

– Vi har medvetet skrivit artiklarna så att vi kan använda antologin på sommarkurserna. Studenterna behöver läsa forskningsanalyser så att de förstår hur de själva ska göra för att lyckas med studierna. Det är en koppling som är viktig för ämnet, säger Maria Nilson.

– Det handlar om att bredda och fördjupa en förståelse för litteraturvetenskap. Harry Potter-böckerna blickar ut mot andra kulturella fenomen och andra författarskap. Studenterna får verktygen för att analysera och jämföra, säger Helene Ehriander.

Bröst, bilderbokshajar och Lisbeth Salander

Antologin består av nio forskningsartiklar – allt från bilderbokshajar till Lisbeth Salander; från bröst och kvinnokroppen i romance till Harry Potter. Linnéuniversitetet var för övrigt det första universitetet i Skandinavien som erbjöd en universitetskurs fokuserad på J. K. Rowlings Harry Potter-böcker – en kurs som sedan dess väcker uppmärksamhet.

– Studenterna läser inte bara Harry Potter; de får en litteraturvetenskaplig bas och kunskap. I dag är fake news aktuellt, men vi behöver också lära oss att hantera fiktion. Fiktion kan vara "lömskt" i sättet det skapar föreställningar som smyger sig på oss, säger Maria.

Studenterna på sommarkurserna kommer från hela Sverige och varje år finns dessutom studenter som läser kurserna från utlandet. Kurserna har tusentals sökande varje år, något som vittnar om ett stort intresse för litteraturvetenskap, barnlitteratur, populärlitteratur och kreativt skrivande. Helene Ehriander ser dessutom att kurserna fyller en viktig studieförberedande funktion.

– Kurserna blir en ingång för många som kanske är Harry Potter-nördar eller älskade Madicken-böckerna som barn. Efterhand får de en hunger efter mer studier och plötsligt öppnas en dörr som de inte visste fanns, säger Helene.

Om antologin

Numret finns att läsa online och det finns också som tryckt bok i Linnéuniversitetets tidskrift HumaNetten. Helene Ehriander och Maria Nilson har tagit initiativet till numret och fungerat som gästredaktörer med Hans Hägerdal som huvudredaktör.

Kontakt

Helene Ehriander, 0470–70 86 94
Maria Nilson, 0470–70 89 16