[Åtgärdat] Planerat underhåll av Lnu.se måndagen den 19 november kl 08:00-09:00

Måndagen den 19 november kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se. Under tiden som arbetet pågår kan störningar på Lnu.se förekomma. Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.