fem personer sitter och samtalar

Lyckad ”debut” för Linnéuniversitetet på Kalmarsundsveckan

När Kalmarsundsveckan anordnades för sjätte året, deltog också Linnéuniversitetet för första gången med ett samlat program. Alltifrån den sedan flera år populära Hållbarhetssafarin, till panelsamtal om e-hälsa, framtidens mat och studentutställningar stod på programmet.

Prorektor Catherine Legrand deltog under onsdagen i en panel om det regionala klimatarbetet. En av de saker som dök upp var att det saknas en naturlig mötesplats för att diskutera regionala hållbarhetsfrågor.

– Linnéuniversitetet är en perfekt mötesplats, och vi ska öppna våra dörrar mer. Nu får vi nya lokaler på Universitetskajen i Kalmar och jag vet att det pågår diskussioner i Växjö om hur universitetsområdet bättre kan göras till en naturlig del av samhället, sa Catherine.

Catherine underströk också vikten av att arbeta tillsammans för att möta hållbarhetsutmaningarna.

– Som universitet krävs det att vi samarbetar och samordnar med samhället för att på allvar hitta hållbara lösningar för framtiden.

Framtidens hälsa inte bara digital
Under fredagen diskuterades framtidens hälsa under ett panelsamtal. Panelen var enig om att digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för vård och hälsa, men även att all form av vård inte kan, eller ska, digitaliseras: de digitala vårdmötena är trots allt bara en liten del av alla vårdmöten som sker idag.

Digitaliseringens påverkan på hälsan diskuterades också, eftersom digitaliseringen ofta leder till ett ökat stillasittande bland barn. Digitaliseringen kan dock vara ett "redskap" för att stimulera till lek och motion, där Pokémon Go-boomen 2016, då många tog sig ut som tidigare inte gjort det, var ett exempel.

Lyckad "debut" ger mersmak
Ann-Christin Bayard, projektledare för Linnaeus Innovation Design Lab och Linnéuniversitetets samordnare under Kalmarsundsveckan, är nöjd med det programmet och genomförandet.

– Jag är stolt över att vi har lyckats så väl med veckan och våra aktiviteter. Hållbarhetssafarin, som arrangerades för sjätte året i rad och var startskottet för oss, drog som vanligt väldigt mycket folk. Några av våra designstudenter arrangerade en utställning om plast i havet, och de två föreläsningarna om framtidens mat i Pukeberg lockade totalt över 100 personer. Jag hoppas att vi kan bygga vidare på detta till nästa år.

Catherine Legrand var också nöjd med den bredd som fanns – dels i aktiviteterna, dels bland de som ställde upp.

– Att se engagemanget hos våra medarbetare som deltog, hela vägen från student upp till professor, var riktigt kul.