Man som spelar cello på scen

Lyckad första dag på konferensen "Berätta för livet!"

Första dagen av konferensen ”Berätta för livet” i Växjö konserthus är avverkad. På temat narrativ medicin och personcentrerad vård har forskare och vårdpersonal hållit seminarier, workshops och presenterat pågående forskning.

Omkring 300 nyfikna besökare lockades att delta vid konferensens första dag och fick lyssna på allt från Carl von Linnés 70 goda råd för ett gott liv, till upplevelser av välbefinnande trots stressrelaterad ohälsa.

Peter Aronsson

Peter Aronsson, professor och rektor vid Linnéuniversitetet öppnade konferensen med att hålla ett inledningstal om Linné och det goda livet. Han berättade bland annat om berättelsernas kraft, hur Carl von Linné mycket medvetet byggde berättelsen om sig själv, samt presenterade ett par av Linnés 70 råd för hur vi från vaggan till graven bör leva för att få ett gott liv. Ett råd som särskilt gick hem hos publiken var att "det är nyttigt att tillbringa en timme efter måltid sittande eller liggande i gemytligt samspråk”, något som åhörarna uppmanades att göra till kvällen.


Efter Peter Aronssons inledningstal var det dags för föreläsningen "Människan och diagnosen i den moderna medicinen" av Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, Södertörns högskola. Han problematiserade kring frågor som "vad är egentligen en medicinsk diagnos?" och "varför har diagnoser blivit så viktiga för oss i vårt vardagsliv?".

Resten av eftermiddagen hölls en rad parallella seminarier där konferensdeltagarna, efter intresse fick välja vilka de skulle delta vid. Seminarierna hade stor bredd, en del mer teoretiska och andra mer praktiknära. Eftersom deltagarna består av både forskare, studenter och praktiker från olika discipliner, ämnesområden och yrkesgrupper fanns goda möjligheter för både kunskapsutbyte och nätverkande.

Ulrica Hörberg

Ulrica Hörberg, docent vid Institutionen för hälso-och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet höll tillsammans med Birgitta Gunnarsson seminariet "Att finna livskraft i vardagen. Upplevelser av välbefinnande trots stressrelaterad ohälsa". De har gjort en studie där de använt sig av Photovoice, som är en metod där personer som deltar i studien har fått ta vardagsbilder med sina mobiltelefoner. I deras studie har 12 personer som är sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa fått i uppdrag att fotografera. Syftet har varit att beskriva hur de upplever välbefinnande i vardagen samt att identifiera hälsofrämjande områden. Delar av resultatet visar att hälsofrämjande områden bland annat innefattar möjlighet till enskildhet och stillhet samt naturen, djur och nära relationer. Seminariet avslutades med samtal mellan föreläsare och åhörare.

Marie Eriksson, lektor vid Linnéuniversitetet och delaktig i samarbetet "Hälsa, humaniora och medicin" som arrangerar konferensen, framhäver vikten av det tvärvetenskapliga samarbetet som som konferensen bygger på:

– Konferensen är en viktig tvärvetenskaplig och tvärprofessionell mötesplats för såväl forskare som praktiker, yrkesverksamma och studenter, inom hälsa och medicin, undervisning, forskning, klinisk verksamhet med mera. Den sätter fokus på kvalitet och hållbarhet inom vård, hälsa och omsorg, men inte inom de givna disciplin- och ämnesgränserna eller genom det självklart mätbara, utan genom att undersöka till exempel vilken roll människans berättelser spelar för vård och hälsa samt hur medicinsk humaniora och narrativ medicin kan bidra till en ökad helhetssyn i vården och förbättra mötet med patienten och dess närstående, berättar Marie Eriksson.

Publik
Omkring 300 personer samlades i Kristina Nilsson-salen i Växjö konserthus för att delta vid konferensen, som fortsätter under onsdagen.

Hälsa, humaniora och medicin är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg och "Berätta för livet!" är en del av Region Kronobergs kvalitetsvecka som i år firar 10-årsjubileum. Konferensen äger rum 13-14 November i Växjö konserthus.

Hälsa, humaniora och medicin gav 2017 ut boken "Person och profession i samspel" som finns att läsa här.