robot

Lyckad vetenskapsdag för skolelever på Linnéuniversitetet

Igår besökte över 700 skolelever och lärare från Kronobergs län universitetet. Det var projektet Mot nya höjder som bjudit in till en inspirerande och unik vetenskapsdag på campus.

Eleverna fick bland annat se en vetenskapsshow från Tekniska museet, speciellt framtagen för detta tillfälle. De fick också jaga koder på campus för att lösa ett krypterat meddelande och lyssna till inspiratören Tina Thörner, som berättade om sin egen teknikresa. Dessutom visade elever från Teknikum om de robotar de byggt och tävlat med.

– Vi har fått visa upp Linnéuniversitets möjligheter för Kronobergs grundskoleelever. Om vi tidigt kan skapa nyfikenhet och intresse kring högre studier tror vi att vi kan hälsa en hel del av dessa elever välkomna som studenter hos oss i framtiden, säger vicerektor Ann-Charlotte Larsson.

– Ja, jag träffade till exempel en flicka i 8-årsåldern som berättade för mig att hon minsann ska bli forskare i robotteknik, inflikar Marcus Brunskog, projektledare på Region Kronoberg.

– Vetenskapsdagen Höjdpunkt Linné är inte bara en höjdpunkt för alla som har varit med i Maker tour – Mot nya höjder, avslutar Marcus Brunskog. Det är vårt sätt uppmärksamma och belöna de klasser som har jobbat mest engagerat i projektet under våren.

Maker tour – Mot nya höjder är ett kompetensförsörjningsprojekt med syfte att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Målet är att säkra Kronobergs framtida kompetensförsörjning och att hitta samarbetsformer mellan skolan och arbetslivet. Bakom Maker tour – Mot nya höjder står Region Kronoberg, Tekniska museet, Länsstyrelsen Kronoberg och Linnéuniversitet.