"Man lär sig hela tiden av hur andra gör."

Kan man berätta om kommunens inre arbete i en Ledarutvecklingsgrupp? Jan Darrell, kommunchef i Nybro, var lite tveksam.

–  Men vi diskuterade spelreglerna tidigt och det gjorde att vi som är med kan berätta det lilla extra.

I Jans grupp kommer alla ledare från Nybrotrakten, från stora och mindre företag, från offentlig förvaltning och även från föreningslivet.

-Man lär sig hela tiden av hur andra gör, får inspel från Linnéuniversitetet om aktuell forskning och får träffa studenter. Sammantaget ger det en väldigt bra utvecklingsmöjlighet.

Se filmen med Jan och läs mer om Centrum för ledarskap i Småland