"Man ser sin egen organisation i annat ljus."

– Tack vare ledarskapsgruppen har jag blivit mer trygg i min roll och fått vetenskapliga teorier och metoder satta i sin kontext.

Sanna Lindqvist leder ett team på 60 utvecklare på Visma Spcs. Hon är också en av över 100 chefer och ledare som deltar i ledarutecklingsgrupperna inom Centrum för ledarskap i Småland.

För Sanna blev ledarskapsgruppen ett bra sätt att få nya perspektiv och se sig själv utifrån, men också en källa till nya insikter.

– När man sitter i ett stort företag är det lätt att man fastnar i företagets rutiner och erfarenheter. I mötet med ledare från andra branscher ser man sin egen organisation i ett annat ljus. Vi har ofta samma utmaningar, men olika erfarenheter och perspektiv på hur de kan lösas.

Se filmen med Sanna och läs mer om Centrum för ledarskap i Småland.