Elin Askelöv jobbar som översättare

Månadens alumn: Elin Asklöv

Här möter du Elin Asklöv som har läst magisterprogrammet i facköversättning. I dag jobbar hon som projektledare på språkappen Babbel i Berlin.

Namn: Elin Asklöv
Nuvarande yrke och ort: Projektledare, Berlin

Vad läste du på Linnéuniversitetet* och när tog du examen? 

– Jag läste magisterprogrammet i facköversättning och tog examen 2014.

Vad jobbar du med? 

– Jag jobbar på språkappen Babbel, som projektledare för de skandinaviska språken.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det roligaste med jobbet är också det som är själva kärnan i det: att utforma, författa och publicera språkkurser. Det är kul att försöka optimera användarnas upplevelse av språkinlärning och göra det så engagerande och effektivt som möjligt, och att jobba med konceptidéer, framförallt när de inbegriper nya teknologier som t.ex. datalingvistik.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

– Jag började som frilansöversättare här i Berlin och jobbade för Babbel redan under tiden som jag läste översättarprogrammet. Sedan blev jag anställd där, när de behövde en svensk redaktör. Som redaktör höll jag på mycket med lokalisering och översättning: av kursmaterial men även av texter för marknadsföring, PR och ren gränssnittstext inuti produkten. Efter ett par år blev jag istället projektledare och har nu inte längre så mycket textfokus i mitt dagliga arbete, utan snarare projekt- och produktrelaterade arbetsuppgifter. 

Hur såg ditt studentliv ut?

– Jag hade i princip inget traditionellt studentliv alls. Översättarprogrammet är en distansutbildning, så jag åkte från Berlin till Växjö några gånger om året. Då var det ju förstås kul att träffa de andra på kursen och utbyta erfarenheter, men i övrigt kände jag mig inte riktigt som en student, också i och med att jag jobbade deltid samtidigt. Det var inte en nackdel för mig att utbildningen gavs på distans, tvärtom, om man ska bli översättare måste man vänja sig vid en hel del självständigt arbete, självdisciplin och projektledning av det egna jaget.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

– Jag jobbade under tiden jag gick på Linnéuniversitetet, och har oftast haft sommarjobb och extrajobb under övriga studier, så det har varit naturligt för mig.  

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet? Finns det någotdu har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

– Jag lärde mig mycket på översättarutbildningen som jag har nytta av idag – framförallt (vilket jag ju inte trodde då) måste jag nästan dagligen återkalla kunskaperna från delkursen om svensk grammatik och kontrastiv grammatik. Och sedan i allmänhet tror jag inte att jag hade blivit anställd alls om jag inte hade haft en magisterutbildning i ryggen. Jag trodde nog att jag skulle bli frilansare efter utbildningen, och en vacker dag kanske jag blir det också, men just nu trivs jag bra som anställd. 

Kan du ge några karriärtips

  1. Om du kan, jobba redan medan du pluggar. Då får du reda på vad du tycker om och är bra på – och vad du vill försöka undvika.
  2. Det beror på vilket slags företag du jobbar på, men att ha utbyte med andra avdelningar och kollegor som gör andra saker än man själv är ett jättebra sätt att ta reda på vad som är nästa logiska steg i ens karriär.