Marja Johansson Mess jobbar som ingenjör.

Månadens alumn: Marja Johansson Mess

I september möter du Marja Johansson Mess. Ett stort intresse för kemi avgjorde hennes yrkesval. I dag trivs hon i rollen som ingenjör, där hon kan vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Namn: Marja Johansson Mess           
Nuvarande yrke och ort: Miljö och VA konsult på Sweco Environment AB i Växjö. 

Vad läste du på Linnéuniversitetet och när tog du examen?

– Jag läste Energi och miljö, högskoleingenjör i Växjö och tog examen 2017. 

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar som konsult på Sweco Environment. Vi utreder t.ex. tillskottsvatten i spillvattenledningar, detta för att bland annat kunna reducera belastningen på reningsverken och bidra till ett mer hållbart samhälle. Jag utför också provtagning med fokus på förorenad mark. På senare tid har jag även utfört en och annan energikartläggning av fastigheter där kunderna främst är kommuner och företag i varierande storlek. 

Vad är roligast med ditt jobb och vad ser du som den största utmaningen?

– Det som är roligast är att det är så varierande arbetsuppgifter. Det är både att vara ute i fält och ta prover och vara inne på kontoret och skriva rapporter. Man får en helhet och har möjlighet att vara med från början till slut. Sen gillar jag också samarbetet mellan kollegorna.

– Utmaningen är att man aldrig blir fullärd. Det finns hela tiden nytta att lära och det gäller att alltid hänga med i utvecklingen.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

– Jag hade fått jobb redan innan jag tog examen, men jag sökte aktivt jobb under min studietid. Jag sökte platsannonser och deltog på arbetsmarknadsdagar där jag pratade med företagen och ställde frågor. Man måste våga visa framfötterna och ligga på om jobb. 

Hur såg ditt studentliv ut?

– Jag kommer från Älmhult och var intresserad av kemi. Jag ville gärna läsa i Växjö och tyckte denna utbildning lät spännande och passade mig. Det är intressant att kunna vara med och arbeta mot en hållbar miljö och ett hållbart samhälle. Dessutom blev jag ingenjör. Det är en bra och bred utbildning så jag har inte ångrat mitt val. Jag pendlade till campus och jag la mycket tid på studierna. Det var viktigt för mig. Inom utbildningen jobbade vi mycket i grupp och vi hade många sociala aktiviteter i klassen där jag deltog i så många som jag kunde. Det är också viktigt för det skapar vänner för livet.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under studietiden?

– Jag deltog på arbetsmarknadsdagar t.ex. Amår och studiebesök under utbildningen. Jag skrev även mitt examensarbete mot ett företag. Sen sökte jag jobb under tiden jag pluggade.

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet?Finns det något du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning? 

– Mina kunskaper för yrket. Metodiken, sättet att jobba på. Vi skrev många rapporter och det gör jag i dag. Jag lärde mig att samarbeta med andra. Sen att kunna kommunicera kring det bästa resultatet. Jag växte också som människa under min studietid.  

Vad har du för relation till Linnéuniversitetet idag?

– Jag är med i alumnnätverket och jag har en del kontakt med gamla lärare när jag behöver rådfråga något. Jag har också presenterat mitt företag för nuvarande studenter.  

Kan du ge tre karriärtips?

  1. Våga vara nyfiken och öppen för nya saker. Tänk brett. 
  2. Våga ta för dig och nätverka.
  3. Var professionell i ditt yrke, det ger bra referenser till kollegor och kunder.