Waqar Hussain

Månadens alumn: Waqar Hussain

I januari möter du Waqar Hussain. Efter en internationell master i programvarututveckling, satsade han på en forskarkarriär med fokus på social mjukvaruutveckling. Idag är han tillbaka på Linnéuniversitetet som part i ett internationellt forskningssamarbete.

Namn: Waqar Hussain
Ålder: 42 år
Nuvarande arbete och ort: Postdoktor på University of Victoria, British Columbia, Kanada

Vad läste du på Linnéuniversitetet och när tog du examen?

– Jag läste en internationell master i programvarututveckling (software technology) åren 2009–2010. Jag började som internationell student från Pakistan.

Vad arbetar du med?

– Mitt forskningsområde är förändringsarbete i global och värdebaserad mjukvaruutveckling.

Vad är roligast med ditt jobb och vad ser du som den största utmaningen?

– Roligast: Att omges av forskare i världsklass och unga människor som är en ständig källa till energi och inspiration, samt att få arbeta med innovationer, nya idéer och ny teknologi.

– Utmaning: Att ständigt hålla sig uppdaterad med den kunskap som är nödvändig för utveckling inom såväl ny som framväxande teknologi.

Hur gjorde du för att etablera dig på arbetsmarknaden efter dina studier?

– Mitt mål har alltid varit att läsa en högre utbildning så därför fortsatte jag min karriär inom akademin vilket har inneburit att jag både har forskat och undervisat. Jag har även sett till att hålla kontakt med IT-industrin för att förvissa mig om att min kunskap är aktuell och relevant. Jag vill med min forskning få till stånd positiva förändringar i samhället. Jag har därför valt att arbeta med social mjukvaruutveckling.

Hur såg ditt studentliv ut under tiden vid Linnéuniversitetet?

– Det var en av mina bästa tider som student – en fantastisk erfarenhet. I början var det så klart en omställning som internationell student att komma in i den nya kulturen, vänja sig vid det kalla vädret och att hitta bostad. Men med hjälp från andra studenter, lärare och övrig personal vid universitetet så löste det sig bra. Våra kollegor på programmet fick oss att känna oss välkomna och hjälpte oss att anpassa oss till den nya kulturen.

På vilket sätt hade du kontakt med arbetsmarknaden under din studietid?

– Jag deltog på arbetsmarknadsdagar.

Vad tar du med dig från dina studier vid Linnéuniversitetet? Finns det något du har kunnat göra möjligt tack vare din utbildning?

– Att studera vid Linnéuniversitetet gav mig en kunskapsgrund inom forskning som jag kunde använda mig av för att vidareutveckla mig inom forskningsområdet. Kvaliteten på utbildningen och de färdigheter jag uppnådde öppnade fler möjligheter för min karriär, jag lyckades få ett stipendium till forskarutbildning och genom det en möjlighet att fortsätta min forskarkarriär.

Vad har du för relation till Linneuniversitetet idag?

– Jag är hedrad över att vara inbjuden till Linnéuniversitetet som part i ett internationellt forskningssamarbete. Jag arbetar nu med mina tidigare lärare på institutionen för datavetenskap och medieteknik, utvecklar MIS-kurser och fungerar som en länk mellan mitt nuvarande universitet och Linnéuniversitetet. Jag kommer att fortsätta bidra och ge tillbaka till Linnéuniversitetet så mycket jag kan. Jag vill verkligen ge tillbaka till det universitet som bidragit så mycket till min utbildning och karriär och gjort mig till den person jag är idag.

Kan du ge några karriärtips?

  1. Teknologin utvecklas snabbt och kräver ett kontinuerligt lärande. Det gäller att hålla modet uppe eftersom tillflödet av ny information och ny teknik ibland kan kännas överväldigande.
  2.  En forskarkarriär ger dig många möjligheter att förverkliga dina drömmar, träffa spännande människor och arbeta med de främsta forskarna. Du måste dock vara beredd att visa dina styrkor även inom uthållighet och anpassningsförmåga till nya situationer, och kunna hantera nya utmaningar som kan uppstå i din karriär.