Thato Valencia Mmatli

Månadens alumn: Thato Valencia Mmatli

Thato Valencia Mmatli studerade vid Linnéuniversitetet med målet att lära sig mer om internationellt ledarskap i organisationer. Idag jobbar hon som industriell psykolog i Sydafrika.

Namn: Thato Valencia Mmatli
Nuvarande yrke och ort: Industriell psykolog i Sydafrika.

Vad läste du vid Linnéuniversitetet och när tog du din examen?

– Jag blev klar med min andra magisterexamen, i Leadership and management in international contexts förra året.

Inom vilket område jobbar du idag?

– Nu jobbar jag inom militären i Sydafrika som industriell psykolog, inom alla förband. Min examen från Linnéuniversitetet blev ett väldigt bra komplement till min bakgrund inom psykologi och min passion för att studera olika ledarskapsmodeller och roller i organisationer.

Vad är bäst med ditt jobb och vilka är de största utmaningarna?

– Jag uppskattar verkligen det faktum att jag får jobba med en stor bredd av människor från olika bakgrunder på daglig basis. Jag jobbar med träning, teambuilding, psykologiska utvärderingar, mm. Jag tycker verkligen om de olika praktiska elementen av mitt yrke. Det är en av de bästa sakerna; varje dag är unik, jag gör alltid något nytt vilket är väldigt stimulerande. Det mest utmanande måste dock vara den långa, slutliga beslutsprocessen när man jobbar med större arbetsgrupper där varje steg kräver en beslutskedja. Även om jag förstår vikten av detta så innebär det att man inte kan fatta snabba beslut, vilket innebär en utmaning när man stöter på tidskänsliga frågor och man måste uppvisa återhållsamhet fram till dess att de slutgiltiga besluten är på plats.

Hur etablerade du dig på arbetsmarknaden efter dina studier vid Linnéuniversitetet?

– Efter att jag blivit klar med min första masterexamen i industriell psykologi gjorde jag en tolv månaders praktik inom den sydafrikanska militären. Detta gav mig möjlighet att återvända till den här miljön och bidra med det jag lärt mig under mina studier vid Linnéuniversitetet. De moduler jag läste och de erfarenheter jag fick med mig från Linnéuniversitetet har jag nytta av i mitt jobb varje dag. Jag kan kombinera min kunskap inom internationellt ledarskap med aspekter av industriell psykologi, såsom att identifiera ledarskapspotential, hur man bäst kan träna potentiella ledare och implementering av ledarskapsmodeller i en organisation.

Hur såg ditt studentliv ut vid Linnéuniversitetet?

– Den 12-månaders utbildning jag läste vid Linnéuniversitetet var väldigt kul. Linnéuniversitetet uppmuntrar till en speciell samhörighetskultur. Studenter uppmuntras att tillbringa tid tillsammans och då inte enbart i studiesammanhang. Det blir verkligen en familjekänsla inom klassen. Innan man vet ordet av så befinner man sig i varandras hem och bygger långvariga vänskapsförhållanden. Alla sitter på sätt och samma vis i samma båt då vi kommer till Linnéuniversitetet ensamma från olika delar av världen och därför uppmuntrar universitetet att man ska stötta varandra. Erasmus Student Network (ESN) bidrog också med fantastiska aktiviteter vid sidan av studierna. De var verkligen måna om att vi skulle få den kompletta svenska och internationella upplevelsen och ordnade många resor och kulturella evenemang. Jag minns särskilt de internationella matlagnings- och kulturkvällarna som bidrog med en jättebra miljö för att skaffa nya vänner. Det var alltid intressant att få höra om skillnader vad gäller mat, kultur och historia av människor från Spanien, Polen eller Tyskland och jag lärde mig mycket nytt vid dessa tillställningar.

Hur kom du i kontakt med arbetsmarknaden under din utbildning?

– Jag deltog på karriärkvällar som Linnéuniversitetet arrangerade i både Växjö och Kalmar, vilket var väldigt givande. Jag håller fortfarande kontakten med flera av de personer jag lärde känna på dessa evenemang och jag har fått en massa bra karriärtips av dem. Att ha fått möjligheten att hålla kontakten med yrkesutövare på den svenska arbetsmarknaden har varit en väldigt bra erfarenhet. Jag har fått en bra inblick i vilka förväntningar arbetsgivare på den svenska marknaden ställer på internationella sökanden.

Vad har du för relation till Linnéuniversitetet idag?
– Här i Sydafrika har vi startat ett Sweden Alumni South African Network, vilket innebär att alla som har pluggat i Sverige och återvänt hem är välkomna att delta på träffar där vi delar idéer och diskuterar hur vi kan bibehålla relationen med våra respektive svenska universitet. Vi diskuterar även ingående vad vi kan göra för att hjälpa de sydafrikanska studenter som ska åka till Sverige för att studera vid något universitet. Under min tid på Linnéuniversitetet så skaffade jag mig flera vänner som jag fortfarande har nära kontakt med och som vet att de kan vända sig till mig om de behöver hjälp med något som gäller Sydafrika.

Finns det något ytterligare du skulle vilja nämna för våra läsare?

– Om du just nu pluggar vid Linnéuniversitetet – njut av din tid där! Var öppen för så mycket erfarenhet som möjligt. Var inte rädd för att lära dig mer om världen och se till att inte fastna i dina gamla rutiner och mönster. Linnéuniversitetet är en global miljö som är öppen för alla, skaffa dig vänner från olika bakgrunder för att få den bästa lärandeerfarenheten. Det är något som kommer att bidra till att du växer såväl på det personliga som på det akademiska planet. Och om du är alumn och läser detta – det är viktigt för oss att fortsätta stötta inte bara varandra utan även de som nu är studenter utomlands. På det viset kan vi skapa ett verkligt globalt nätverk mellan våra länder och främja en fortsatt god relation med våra svenska universitet.

Kan du bidra med tre karriärtips? 

  1. Mitt första karriärtips riktar sig till studenter som är intresserade av mitt yrkesområde industriell psykologi. Jag rekommenderar att du från ditt första år av psykologistudier jobbar för att få bästa möjliga betyg på alla dina kurser. Det finns väldigt många studenter på grundnivån som är intresserade av psykologi och alla kommer att vara med och tävla om att bli antagna till den avancerade nivån.
  2. Se till att skapa dig en grundlig uppfattning om vilka möjliga karriärval du har efter din utbildning. Det är sällan fallet att det bara finns en karriärväg att gå efter att du tagit din examen. Börja utforska och fokusera dina praktiska och teoretiska studier på den inriktning som du känner passar dig bäst.
  3. Det bästa du kan göra för din egen skull är att inte lägga för mycket press på dig själv att du ska upptäcka din "sanna passion". Det är något du bara kan komma fram till desto mer du studerar och desto mer du exponerar dig själv för nya erfarenheter. Gör gärna volontärarbete, praktik och liknande på din lediga tid. Desto mer erfarenheter du får desto snabbare kommer din sanna passion att uppenbara sig.